TS-eCLOUD

Řešení TS-eCLOUD je kompletní infrastruktura převedena do formy SLUŽBY. Tj. servery, storage, zálohování, firewally, vývojová a aplikační platforma (OS, DB server, …) a software (poštovní server, ERP systém, apod.). Tato SLUŽBA je poskytována prostřednictvím Internetu nebo jiné vysokorychlostní datové sítě a je společností TECHNISERV IT nepřetržitě udržována a obměňována.

Na základě odborného projektu – analýzy, Vám umožníme postavit novou infrastrukturu na řešení TS-eCLOUD, provést migraci „starých“ serverů do virtuálního prostředí, do vyhrazeného – jasně definovaného prostředí o daném výkonu infrastruktury včetně potřebného software, kde můžete za chodu měnit parametry typu počtu virtuálních serverů, změnu diskové kapacity, změnu počtu uživatelů apod. a to vše na základě jediné Smlouvy.

Technické řešení TS-eCLOUD je pro Vás připraveno pro ve třech variantách:

 • IaaS – Infrastruktura jako Služba
 • SaaS – Software jako Služba
 • IaaS a SaaS s variantním řešením - kombinací obojího.

 VÝHODY ŘEŠENÍ TS-eCLOUD :

 • Žádné či malé investice – infrastrukturu není třeba pořizovat. Jediné, s čím mohou být při přechodu na TS-eCLOUD spojené investiční výdaje, jsou licence na klientský software (pokud je placený).
 • Žádné opakované investice do infrastruktury – s TS-eCLOUD se o infrastrukturu nestaráte, není nutné každých X let kupovat a instalovat nové servery vč. migrace dat. • Žádné skryté výdaje – platí se pouze jasně definovaný rozsah služeb dle smlouvy
 • Možnost dynamicky měnit kapacitu infrastruktury celého řešení TS-eCLOUD
 • Nižší celková cena, než za realizaci své pomocí – včetně zohlednění SLA (Service Level Agreement) neboli garantované dostupnosti služby.
 • Rychlost nasazení - zejména u některých aplikací a infrastrukturních služeb je obrovskou výhodou už samotná rychlost nasazení služby tj. ihned.
 • Není potřeba správa a údržba – odpadá veškerá péče o serverovou část infrastruktury. Neřeší výpadky, záplatování ani hackerské útoky apod..
 • Upgrade zdarma – pokud přijde nová verze software (např. nový Microsoft Exchange Server), nemusíte nic zálohovat, instalovat, migrovat, kontrolovat a dokonce ani kupovat. Vše je v ceně služby.
 • SLA – Service Level Agreement neboli smluvně garantovaná dostupnost služby je často neuvěřitelnou technickou výhodou. Alfou a omegou úspěchu při přechod na Cloud je samotná přítomnost SLA.

POPIS ARCHITEKTURY ŘEŠENÍ INFRASTRUKTURY TS-eCLOUD

UMÍSTĚNÍ INFRASTRUKTURY

Veškerá infrastruktura TS-eCLOUD je umístěna v Housingovém Centru (HC) Traťová 1, Brno, které je zabezpečeno v režimu 24/7/365 na té nejvyšší úrovni:

 • fyzická ostraha, systémy EZS, EKV a CCTV
 • nepřetržité napájení elektrickou energií, konstantní teplota, optimální relativní vlhkost a vysoká konektivita do Internetu
 • zálohované napájení 230V, které může být v závislosti na provedení instalovaných zařízení zdvojené

ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ

Řešení odpovídá požadavkům na dosažení maximální dostupnosti provozovaných aplikací a služeb, zajišťuje provoz systémů ve virtuálním prostředí s podporou vysoké dostupnosti, realizovaném na hardwarové infrastruktuře umístěné v Housingovém Centru. Všechny zařízení disponují integrovanými nástroji indikace vzniklých anomálií a prostředky monitoringu.

Infrastruktura je postavena modulárně a dá se dle požadavků rozšiřovat o další požadovaný výkon, tj. je bez omezení.

IT infrastruktura se skládá z těchto základních komponent:

 • Výkonné jednotky – servery určené pro běh virtualizační infrastruktury. S ohledem na maximální spolehlivost hardwarových prostředků disponují vysokou mírou redundance klíčových prvků, jsou implementovány pokročilé technologie odolnosti proti hardwarovým chybám jako např. RAID a ECC.
 • Sdílené diskové úložiště. Redundantní diskový subsystém dostupný prostřednictvím spolehlivé struktury SAN (Storage Area Network) navržené dle zásad eliminace SPoF (Single Point of Failure).
 • SAN infrastruktura. Je složena ze dvou aktivních prvků, které díky způsobu zapojení poskytují vícenásobnou dostupnost diskového úložiště z virtualizačních serverů i v případě výpadku jedné libovolné komponenty komunikačního kanálu.
 • Backup server. Hardwarový systém určený pro realizaci procesu zálohování, ke kterému je připojeno externí uložiště určené pro ukládání záloh provozovaných systémů. • Backup Storage. Externí úložiště pro ukládání záloh systému dle nastavených parametrů politiky zálohování
 • Síťový firewall, VPN koncentrátor. Prostřednictvím těchto prvků je realizováno „zabezpečené“ připojení serverové infrastruktury k internetu a jeho dostupnost z vnějšího prostředí. Firewall zajišťuje řízení síťového komunikace a poskytuje ochranu před případným útokem z vnějšku. Prostřednictvím funkcí VPN koncentrátoru je zajištěno šifrované spojení Site to Site popř. Road Warior
 • Virtualizační vrstva. „Tenká“ softwarová vrstva instalovaná přímo na fyzický hardware jednotlivých virtualizačních serverů, která poskytuje abstrakci fyzického hardware pro účely vlastní virtualizace. Virtuální prostředí vykazuje zcela unikátní vlastnosti:
  • nezávislost instalovaných virtuálních strojů na hardwarové platformě (možnost migrace)
  • vysoká odolnost systému proti výpadku poskytovaných služeb vlivem redundance
  • rychlý způsob obnovy činnosti systému při výpadku klíčových celků hardware
  • možnost zaznamenání okamžitého stavu běhu zařízení a návratu do tohoto stavu
  • možnost dynamického přidělování hardwarových prostředků dle aktuální potřeby
  • okamžitá instalace dalšího virtuálního serveru
  • snadný přechod na novou hardwarovou platformu bez nutnosti složité migrace a reinstalace

Zálohování se provádí formou přímé zálohy jednotlivých virtuálních strojů na sekundární Backup Storage, duplicitně pak na magnetopásková média, následně ukládaná. 

LICENČNÍ MODEL SOFTWARE Licenční model je postaven na řešení SPLA společnosti Microsoft a doplněn o licence dalších produktů, které nejsou tímto programem zahrnuty. Pro využití jiného software touto metodou pronájmu je nutné ověřit u jednotlivých výrobců a dodavatelů SW.

ZÁKLADNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ INFRASTRUKTURY TS-eCLOUD.

 

ŘEŠENÍ TS-eCLOUD JE POSTAVENO NA TECHNOLOGIÍCH:

CISCO, IBM, Microsoft, VMware, Symantec

 

 

 

IBM
CISCO
ORACLE
Microsoft
HP
VMware
Kaspersky
Fujitsu
Symantec
Symantec