TS-eFaktura - Elektronizace faktur

ŘEŠENÍ KOMPLEXNÍ ELEKTRONICKÉ FAKTURACE VE SPOLEČNOSTI

Cílem je technicky i legislativně zajistit podporu procesu elektronického zpracování vydaných faktur, tj. procesu, který začíná v okamžiku dokončení záznamu položky faktury v ERP a zahrnuje distribuci zákazníkům vč. interní povinné důvěryhodné archivace zákonem stanoveným způsobem a dobu. To vše v úzkém souladu s evropskou i českou legislativou, bez nutnosti použití papíru a jakéhokoliv dalšího zatížení uživatelů.

PŘÍNOSY ŘEŠENÍ:

 • Finanční úspora okolo 80% přímých nákladů na jednu fakturu. 
 • Možnost větší automatizace procesu celé distribuce a archivace faktur a tím dosažení dalších nepřímých úspor.
 • Návaznost na stávající elektronické procesy v DMS nebo ERP.
 • Rychlé vyhledávání archivovaných faktur.
 • Možnost použití elektronické faktury při jednání s orgány veřejné moci kdykoliv v budoucnu.
 • Respektuje trend elektronizace práce společností i komunikace se státní správou nebo samosprávou.
 • Jednoduchá implementace bez nutnosti investice a změny ve způsobu práce uživatelů. 
 • Umožňuje okamžitý i postupný přechod na plnohodnotné zpracování faktur v elektronické podobě.

VLASTNOSTI

 • Zapracována legislativa (zákon 235/2004 Sb. o DPH a všechny související zákony) ve vztahu k odeslání faktur k zákazníkovi i interní důvěryhodné archivaci elektronických faktur.
  • věrohodnost původu – připojením elektronického podpisu 
  • neměnnost obsahu – kombinací elektronického podpisu a časového razítka
  • čitelnost – konverzí do dlouhodobě čitelného formátu (např. PDF/A)
 • Respektuje doporučení hospodářské komory ve vztahu k elektronickému zpracování faktur po celou dobu jejich životního cyklu, tj. od jejich distribuce k zákazníkovi přes důvěryhodnou archivaci ve společnosti.
 • Minimalizace rizik ztráty, poškození, změny dokumentu a tedy i znevěrohodnění účetního systému vč. hlídání skartačních dob dle platných zákonů.
 • Snadná implementace: 
  • bez zásahu do práce uživatele nebo jeho prostředí IS. Systém TS-eFaktura je z pohledu uživatele pouze přidání další tiskárny do seznamu tiskáren v ekonomickém systému. Vše ostatní řeší automatizovaně systém TS-eFaktura. 
  • Jednoduchá integrace se stávajícím Infomačním Systémem společnosti pomocí standardizovaného rozhraní. Technologicky nezávislé na stávajícím prostředí ve společnosti.

LICENČNÍ MODEL

 • Saas (Software jako služba) - Software je v majetku poskytovatele
 •  Komplexní dodávka a implementace na klíč - Software je v majetku Zákazníka. 
  • Platí se licence řešení a implementace systému. 
  • Maintenance (podpora změn legislativy, upgrade) software je povinná pouze po dobu dohodnuté záruky na řešení. 
  • Neplatí se za uložení dokumentu. 
  • Implementace je možná: 
   • Přímo do Vašeho IT prostředí;. 
   • Do prostředí TS-Cloud. 
   • Jiného hostingového centra.
IBM
CISCO
ORACLE
Microsoft
HP
VMware
Kaspersky
Fujitsu
Symantec
Symantec