TS-DATAPOINT

Hlavním cílem implementace systému TS-DATAPOINT společností TECHNISERV IT je centrální a efektivní správa firemních dokumentů, informací, dat, údajů a podpora procesů v elektronické podobě v jakékoliv fázi životního cyklu předmětného dokumentu nebo informace.

PŘÍNOSY:

 •  Optimalizace a automatizace Vašich stávajících procesů zajišťujících správu a oběh dokumentů
 •  Zlepšení transparentnosti přímo dotčených procesů
 •  Výrazné omezení práce s dokumenty v papírové podobě a s tím souvisejících režijních procesů
 •  Zvýšení dostupnosti a dohledatelnosti informací
 •  Zlepšení možnosti controllingu a rozhodovacích procesů
 •  Zvýšení bezpečnosti informací na základě uživatelských práv
 •  Zpřístupnění dokumentů z/do dalších aplikací (např. MS Office, ERP, CRM)
 •  Dokumenty přístupné napříč společností bez ohledu na lokalitu

PROČ TS-DATAPOINT?

 •  Unikátní modulární řešení správy Vašich dokumentů
 •  Úprava systému dle konkrétních požadavků a potřeb uživatelů
 •  Jednoduchá a cenově příznivá licenční politika
 •  Snadná implementace řady aplikačních modulů s možností rozložení do více časových etap
 •  Efektivní integrace s dalšími aplikacemi

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Segment středních a velkých společností: Společnost s definovanými procesy řešící automatizaci těchto procesů a jejich vyšší efektivitu, archivaci dat 
 • a jejich dohledatelnost a dostupnost vč. potřeby vzdáleného přístupu z poboček nebo samotných zaměstnanců působících mimo kanceláře společnosti.
 • Segment malé společnosti: Typickým zástupcem tohoto segmentu je společnost mající více lokalit v rámci ČR nebo i zahraničí a mající potřebu pracovat s dokumenty mezi těmito pobočkami.

 

Naše unikátní řešení správy dokumentů TS-DATAPOINT správná cesta ke zvýšení efektivity práce ve Vaší firmě!

 

Společnost TECHNISERV IT vyvinula řešení TS-DATAPOINT, které rozvíjí možnosti technologie Microsoft SharePoint.

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Document Management System (Systém pro správu dokumentů) - DMS je moderní řešení pro celopodnikovou správu dokumentů v elektronické podobě.
Zavedením řešení DMS, zejména pokud je integrováno s ERP, datovými schránkami a dalšími klíčovými aplikacemi podniku, dojde výrazně k omezení práce s originály nebo kopiemi dokumentů v papírové podobě a tyto činnosti (vč. souvisejících procesů) jsou implementovány v rámci řešení DMS, tj. uživatel v jakémkoliv bodě procesu zpracování dokumentu pracuje výhradně s dokumentem v elektronické podobě.

Zavedení DMS v podniku významnou měrou zvyšuje efektivitu práce, snižuje náklady na kancelářské potřeby i prostory a poskytuje prostor pro sdílení informací.


Řešení DMS TS-DATAPOINT může najít využití jako:

 •  Podnikový intranetový portál
 •  Řízení a správa dokumentů
 •  Řízení inženýrských dat

 

TS-DATAPOINT je vyvinutý v prostředí technologie Microsoft SharePoint Foundation 2010, případně robustního řešení SharePoint Server 2010. Architektura řešení je třívrstvá, kde klientem je internetový prohlížeč, aplikačním serverem je služba IIS na Windows serveru a databází je MS SQL Server. Samozřejmostí je přímá integrace s dalšími aplikacemi, a to jak na straně klientů (MS Office), tak i na straně serverů (např. ERP, CRM, datové schránky, Identity Management atp.). 


Obecné vlastnosti TS-DATAPOINT:

 •  Portálové (intranetové) řešení
 • Zabudované workflow (řízení oběhu, schvalování dokumentů)
 • Centra schůzek pro efektivní sdílení dat z pracovních porad
 •  Interaktivní webové formuláře usnadňující sběr dat
 • Vyhledávací portál zpřístupňující data z rozličných datových zdrojů
 • Personalizace a osobní weby zaměstnanců
 • Integrace s MS Office, MS Exchange a MS Outlook, případně s dalšími informačními systémy
 • Verzování dokumentů
 • Zabezpečení dokumentů přístupovými právy - oprávnění lze aplikovat i na položky

V rámci řešení TS-DATAPOINT jsou vyvinuty agendy (moduly), které lze implementovat společně či samostatně. Cílem široké nabídky činností společnosti TECHNISERV IT, spol. s r.o. je maximálně vyhovět požadavkům klienta a nabídnout komplexní služby zahrnující servisní a konzultační podporu v rámci celé České republiky, s využitím HelpDesk 24/7.

IBM
CISCO
ORACLE
Microsoft
HP
VMware
Kaspersky
Fujitsu
Symantec
Symantec