Vývoj software

Významnou divizí společnosti TECHNISERV IT, spol. s r.o. je divize Vývoj software zaměřená na efektivní řešení návrhu a vývoje specifických částí informačních systémů, které uzpůsobíme Vašim konkrétním potřebám a požadavkům.

Specializací divize Vývoj software je zakázkový vývoj aplikací na platformě Microsoft .NET a Java, zejména v oblasti správy dokumentů (DMS) a workflow, pro které máme vyvinuto vlastní řešení TS-DATAPOINT, a vývoj databázových aplikací.

Pro naplnění potřeb našich klientů disponujeme širokým portfoliem služeb v oblasti vývoje software. Jedná se zejména o tyto oblasti: 

  •  Návrh a vývoj informačních systémů na platformě Microsoft .NET a Microsoft SQL Server a na platformě Java
  •  Programování a design řešení postavených na technologii Microsoft SharePoint: 
    •  Implementace podnikových informačních portálů SharePoint
    •  Řešení vnitrofiremních agend v prostředí SharePoint portálů
    •  Řízení a oběh dokumentů (schvalování objednávek, faktur, subdodavatelských smluv, publikace dokumentů apod.)
  •  Design a vývoj webových aplikací na platformě .NET a Java
  •  Konzultace, poradenství a systémová integrace

Naše řešení TS-DATAPOINT pro správu dokumetů 
                           Agendy TS-DATAPOINT

IBM
CISCO
ORACLE
Microsoft
HP
VMware
Kaspersky
Fujitsu
Symantec
Symantec