Pomáháme

Nadace Terezy Maxové

Jelikož všichni věříme, že si lidé mají pomáhat, stali jsme se patrony Nadace Terezy Maxové. Tato nadace pomáhá matkám, dětem a podporuje náhradní rodičovství. Proto se také již tradičně zúčastňujeme podzimního benefičního večera, jehož smyslem je získání významné finanční podpory pro opuštěné a znevýhodněné děti, vyrůstající v Jihomoravském kraji. Každý z těchto významných večerů je velkým přínosem nejen pro nadaci, ale i pro nás. Pevně věříme, že ve spolupráci s nadací budeme mít příležitost i nadále pokračovat.

Jsme partnerem o.s. DebRA

Dalším z našich krásných rozhodnutí je spolupodílení se na příspěvku pro občanské sdružení DebRA, které zapojuje lidi s vzácnou vrozenou vadou kůže epidermolysis bullosa do aktivního a plnohodnotného života. Tradičně se každý rok účastníme benefičního golfového turnaje „Jamka pro motýlí křídla“. Tímto se snažíme pomoci lidem s EB a jejich rodinám prožít co nejvíce a trpět při tom co nejméně! Více...

 

 

ZAHRADNÍ SETKÁNÍ

 

Je nám ctí podporovat charitativní akci "ZAHRADNÍ SETKÁNÍ", jehož účelem je pomoc konkrétním institucím a projektům na území města Brna a jižní Moravy. Letošní výtěžek, již VII. ZAHRADNÍHO SETKÁNÍ byl určen intergračnímu projektu Brno a jižní Morava bez hranic. Také letos jsme byli parnety setkání, které se pořádalo 12.9.2012 v Augustiánském opatství na Starém Brně, pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky.

 

 

Podpora sportovních aktivit rozličného zaměření (cyklistika, hokej, golf, tenis, fotbal …)

 

Jako všichni jednotlivci i naše společnost si uvědomuje důležitost sportu v životě každého z nás. Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha sportovními kluby různých sportovních zaměření, a to formou finanční podpory, darů do tomboly a spolupořádání sportovních aktivit. Činnost partnera nás naplňuje o to více, když vidíme výsledky a víme, že naše snaha a prostředky jsou zužitkovány a pomohou dobré věci. Velice si ceníme důrazu klubů, kladeného na výchovu mladých sportovců.  

 

Je mnoho možností pro podporu sportu, my jsme si vybrali …..

 

KOMETA GROUP, a.s.

Tělovýchovná jednota Favorit Brno

 

TJ Cykloklub Jevíčko - Mezinárodní etapový cyklistický závod GP Matoušek ZMN

Cyklistika - SPORTCOMPLEX club, Velká cena Hlohovce

Golf Session 2012

Golf Session 2013

Golf Session 2014

Prague Open 2012 pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

bikeplac racing

Florbal - Bulldogs Brno

FC Zbrojovka Brno

Český  tenisový svaz vozíčkářůIBM
CISCO
ORACLE
Microsoft
HP
VMware
Kaspersky
Fujitsu
Symantec
Symantec