Integrovaná politika

 

Základním cílem společnosti TECHNISERV IT, spol. s r.o. je realizace zakázek takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost výrobků, dále na jakost, ceny a termíny dodání, na rozsah prací a služeb a s ohledem na životní prostředí. Tyto požadavky chce společnost TECHNISERV IT, spol. s r.o. naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušeností zákazníků a dodavatelů a s využíváním nových poznatků vědy a techniky.

Vedení společnosti si také uvědomuje důležitost ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska zachování jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity.

Pro naplnění vize

„Navrhujeme a děláme komplexní technický servis.

Budeme spokojeni jen tehdy, budou-li spokojeni naši zákazníci.“

společnost TECHNISERV IT, spol. s.r.o. v případě každé zakázky:

-          prověřuje, zda je schopna tyto realizovat v souladu se specifikovanými požadavky a platnou legislativou tak, aby zákazník obdržel služby, resp. dodávky v požadovaných termínech a očekávané kvalitě a mohl je tak bez omezení použít pro svůj další rozvoj;

-          využívá zařízení a technologie s ověřenou kvalitou;

-          provádí neustálou kontrolu své vlastní práce s cílem jejího neustálého zlepšování;

-          zajišťuje servis všem svým zákazníkům;

-          uplatňuje postupy a opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti informací, ať už se jedná o informace vlastní, zákazníka či ostatních třetích stran.

Aby bylo zajištěno dodání služeb a dodávek v požadovaných termínech, v očekávané kvalitě a v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, vedení TECHNISERV IT, spol. s r.o.:

-          upřednostňuje koncepční a systémový přístup řízení před přístupem operativním s rozhodujícím cílem, jímž je spokojenost zákazníka;

-          vytváří prostor pro účast zaměstnanců i externích spolupracovníků na navrhování a realizaci potřebných změn pro zvyšování jakosti v celé šíři činností;

-          investuje do výchovy a výcviku všech zaměstnanců v oblasti jakosti maximum disponibilních prostředků s cílem změny celé firemní kultury v zájmu zvyšování kvality veškeré práce;

-          úzce spolupracuje se svými dodavateli tak, aby se všechna přání zákazníků promítla i do jejich činnosti

-          dbá na zajištění kontinuity poskytovaných služeb i v případě výskytu havárií a mimořádných událostí.

Tuto politiku dále rozvíjí příručky jednotlivých systémů řízení. Vedení společnosti se zavazuje prosazovat kontinuální zlepšovaní těchto zavedených systémů řízení.

 

 

    

IBM
CISCO
ORACLE
Microsoft
HP
VMware
Kaspersky
Fujitsu
Symantec
Symantec