Certifikace

Naše společnost klade zvýšený důraz na kvalitu, odbornost a bezpečnost dodávaných služeb. V rámci garance kvality poskytovaných dodávek včetně servisní podpory je společnost TECHNISERV IT, spol. s r.o. certifikována dle požadavků norem:

ISO 9001:2008  -  systém managementu kvality
ISO/IEC 20000-1:2011  -  systém managementu IT služeb
ISO/IEC 27001:2013  -  systém managementu bezpečnosti informací


Naší certifikační autoritou je společnost Lloyd´s Register Quality Assurance, která poskytuje klientům certifikační služby podporující rozvoj podnikání, usnadňující řízení společnosti a minimalizující rizika spojená s výkonem naší činnosti.

V oblasti ochrany dat nabízíme komplexní služby, od návrhu struktury informačních systémů zabezpečujících důvěrné informace Vaší firmy, po konfiguraci a optimální technické řešení. Samozřejmostí je následný servis, systémová podpora a konzultační činnost.

 

Důkazem je osvědčení opravňující naši společnost nakládat s utajovanými informacemi. Od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), který je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, jsme získali:

 

 •     Osvědčení na stupeň utajení „D“ – Důvěrné

 

Klíčem k úspěchu jsou vysoce kvalifikovaní a loajální zaměstnanci, kteří tvoří profesionální tým. Dbáme na průběžné zvyšovaní odbornosti a profesionality našich pracovníků s cílem poskytovat kvalitní a komplexní služby. Profesní růst našich odborníků přináší prospěch jak našim zákazníkům, tak celé naší společnosti. Disponujeme špičkovými odborníky, kteří vlastní profesní certifikáty z oblasti ICT:

 

 • Allied Telesyn
 • CISCO
 • Enterasys
 • Hewlett Packard
 • IBM
 • Microsoft
 • Oracle
 • VM Ware
 • Fujitsu
 • FlowMon (InveaTech)
 • 3COM

IBM
CISCO
ORACLE
Microsoft
HP
VMware
Kaspersky
Fujitsu
Symantec
Symantec